A A A

26.03.2013 - Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego EKKR

Zarząd Elitarnego Klubu Kota Rasowego uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego na dzień 09.04.2013 (wtorek) na godzinę 18.00 w pierwszym terminie i godzinę 18.15 w drugim terminie. Na miejsce Zebrania ustalono siedzibe EKKR w Warszawie przy ul. Nowolipie 18b.
Do udziału w zebraniu uprawnieni są wszyscy członkowie EKKR, według stanu na dzień 28.02.2013r. i którzy maja opłacone aktualne skłdki członkowskie.
Zgłoszenia wolnych wniosków prosimy składać osobiście w siedzibie naszego klubu we wtorki w godzinach 18.00-20.00, lub mailowo klub.ekkr@gmail.com  najpóźniej do dnia 05.04.2013.

Informacja  26.03.2013. Zarząd EKKR

PROGRAM: