A A A
 • Argia Laura Burani Ferrari (IT)
  Argia Laura Burani Ferrari (IT)
 • Vladimir Isakov (BY)
  Vladimir Isakov (BY)
 • Stéphane Henry (FR)
  Stéphane Henry (FR)
 • Magdalena Kudra (PL)
  Magdalena Kudra (PL)
 • Donatella Mastraangelo (IT)
  Donatella Mastraangelo (IT)
 • Alexey Shchukin (NL)
  Alexey Shchukin (NL)
 • Charles Spijker (NL)
  Charles Spijker (NL)
 • Caroline Stoa (NO)
  Caroline Stoa (NO)

47 - 48 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych (23/24 lutego 2019)

 

ELITARNY KLUB KOTA RASOWEGO

 

zaprasza na

 

47 i 48 MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ

KOTÓW RASOWYCH

sobota -  BIS BREED RAG

niedziela - BIS BREED MCO

 

DATA WYSTAWY:
 

23-24 lutego 2019 r.

 

MIEJSCE WYSTAWY:

 

GALERIA PGE NARODOWY

Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1

03-901 WARSZAWA

 

DOJAZD:

 

TRAMWAJE - linie: 7, 8, 9, 22, 24, 45, 77 (przystanek Rondo Waszyngtona)
AUTOBUSY - linie: 102, 111, 117, 123, 128, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 517, 521 (przystanek Rondo Waszyngtona)
METRO -
druga linia metra, (stacja METRO STADION NARODOWY)
SAMOCHÓD - przy Stadionie znajduje się parking naziemny i podziemny (na temat parkingu będzie oddzielny komunikat).

 

ZAPROSZENI SĘDZIOWIE:

 

Pani Argia Laura Burani Ferrari

Włochy

all brred

Pan Vladimir Isakov

Białoruś

all breed

Pan Stéphane Henry

Francja

kat. I, II

Pani Magdalena Kudra

Polska

kat. I, II, III, IVc

Pani Donatella Mastraangelo

Włochy

all breed

Pan Alexey Shchukin

Holandia

all brred

Pan Charles Spijker

Holandia

all breed

Pani Caroline Stoa

Norwegia

kat. I, II, IV

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo możliwości zmiany w składzie sędziowskim.

 

UCZNIOWIE:

Pani Daria Przybysz (PL) – kat. I i II (sędziowanie równoległe)

Pani Heidi Nykanen (FI) – kat. IV

Dominika Halicka (SK) – kat. III i IV

 

SZEF STEWARDÓW:

 

Ilona Senderek-Wójcik

ilo.sencik@gmail.co

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

 

UWAGA!!! TERMIN ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 16 LUTEGO 2019 r. GODZ. 24.00

Uwaga: po terminie 16 lutego 2019 r. nie ma możliwości:

 • wycofania kota z wystawy,

 • zamiany kota w katalogu.

 

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia kotów przyjmowane są:

 • on-line http://ekkr.miau.pl/

 • w wyjątkowych sytuacjach na e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu
  (wystawcy zgłaszający kota  przez e-mail powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło).

 • Zgłoszenie kota on-line lub przesłanie zgłoszenia e-mailem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie i publikację danych osobowych przez organizatora wystawy - Elitarny Klub Kota Rasowego zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. Nr 133, poz.883). Dane osobowe zostaną opublikowane w katalogu wystawy.

 

SEKTORY WYSTAWOWE

 

 • klatki dla zgłoszonych kotów przygotowane będą w sektorach.

 • Wystawcy sami dokonują wyboru sektora i klatki/klatek zgodnie z liczbą zgłoszonych kotów. Przypominamy, że na każdego kota przysługuje pojedyncza klatka o wymiarach 60x55x65 chyba, że została dokonana dopłata za podwójną klatkę.

 • obowiązkiem wystawcy, jest zawieszenie na klatce numeru katalogowego kota (numery katalogowe z zawieszkami znajdować się będą w kopertach z dokumentami wystawy).

 

OCENA KOTÓW

 

 • kot podczas oceny prezentowany jest przez właściciela.

 • nie będą uwzględniane sugestie właścicieli co do wyboru sędziego (w przypadku kiedy kot był już oceniany w danej klasie przez danego sędziego i uzyskał już od niego certyfikat, właściciel zwraca się do sędziego o kontrasygnatę innego, uprawionego sędziego).

 

ZMIANA KLASY:

 

W przypadku zmiany klasy w czasie wystawy, istnieje obowiązek przedstawienia w sekretariacie wystawy oryginałów dyplomów i kart ocen uprawniających do zmiany klasy.

 

OPŁATY ZA WYSTAWĘ:

 

Wpłaty za wystawę można dokonać bez prowizji za pośrednictwem PayU w trakcie rejestracji kota na wystawę:

 • kartą VISA lub MasterCard lub Maestro,

 • szybkim przelewem elektronicznym,

 • tradycyjnym przelewem na konto EKKR.

Klub nie przyjmuje opłat na wystawie. Opłaty za zgłoszone koty należy wykonać do dnia 11 lutego 2019 r. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota.

IDEA BANK: 37 1950 0001 2006 3464 6187 0002

 

CZŁONKOWIE FPL I INNYCH FEDERACJI

 

Klasa

1 dzień

2 dni

Kot (klasa od 1 do 12)

100 PLN

170 PLN

Kot domowy, gość wystawy, weteran

(klasa 14, 15, 17)

70 PLN

110 PLN

Miot (min. 3 kociaki - klasa 16)

150 PLN

250 PLN

Dopłata za podwójną klatkę

50 PLN

100 PLN

Ustalenie koloru (kl.13b)

50 PLN

-

UWAGA!!! Wszystkie koty ujęte w katalogu podlegają opłacie wystawowej, nawet w przypadku absencji (art. 1.15 Regulaminu wystawowego FIFe).

 

OPŁATY ZA WYSTAWĘ DLA CZŁONKÓW EKKR

 

Klasa

1 dzień

2 dni

Kot (klasa od 1 do 12)

80 PLN

150 PLN

Kot domowy, gość wystawy, weteran

(klasa 14, 15 i 17)

60 PLN

100 PLN

Miot (min. 3 kociaki - klasa 16)

150 PLN

250 PLN

Dopłata za podwójną klatkę

50 PLN

100 PLN

Ustalenie koloru (kl.13b)

-

-

UWAGA!!! ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW EKKR OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY DOKONANIU WPŁATY W TERMINIE (do 12 lutego 2019 r.) I MAJĄCYCH OPŁACONE SKŁADKI ZA I KWARTAŁ 2019 R.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

 

 • Na wystawie obowiązuje Regulamin wystawowy FIFe oraz przepisy Federacji Felis Polonia.

 • Na terenie wystawy mogą przebywać tylko koty, które ukończyły 4 miesiące życia (Reg. wystawowy FIFe 3.3), są umieszczone w katalogu (Reg. wystawowy FIFe 1.15b) i przeszły pozytywnie kontrolę weterynaryjną.

 • Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot zostanie już oceniony).

 • Na wystawę przyjmowane są koty domowe tylko wykastrowane z odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia lub paszporcie.

 • Decyzja sędziów jest ostateczna i niepodważalna. (Reg. wystawowy FIFe 6.13).

 • Ocena kota odbywa się tylko w wyznaczonym czasie.

 • Przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych, udekorowanych klatkach pod opieką Wystawcy, aż do jej oficjalnego zakończenia. (Reg. wystawowy FIFe 1.15 c).

 • Koty zostają umieszczone w ponumerowanych klatkach. Zmiana numeru klatki lub przeniesienie kota do innej klatki spowoduje wycofanie kota z wystawy. (Reg. wystawowy FIFe 3.7).

 • Zabrania się - pod karą wykluczenia z wystawy - zamykać klatki z użyciem kłódek

(Reg. wystawowy FIFe 3.7).

 • Dla każdego kota zgłoszonego na wystawę przysługuje klatka o wymiarach ok. 60x55x65, dla miotu przysługuje podwójna klatka o wymiarach ok. 120x60x65. Klatki nie mają pełnego dna tylko siatkę.

 • Dyplomy będą wydawane w sobotę o godz.17.30 w niedzielę o 17.00. Do odebrania dyplomu niezbędny jest identyfikator z numerem kota, który otrzymają Państwo podczas rejestracji.

 

WYSTAWCOM ZAPEWNIAMY:

 • krzesła,

 • profesjonalną opiekę medyczną

 • katering

 

 

PROGRAM WYSTAWY

 

SOBOTA

 

NIEDZIELA

7.30 - 9.00

Rejestracja i kontrola weterynaryjna

8.00 - 9.00

9.00 - 9.15

Ustalenie i korekta koloru

9.00 - 9.15

9.30

Otwarcie wystawy

9.30

9.30 - 14.30

Oceny kotów

9.30-14.30

16.00 - 18.00

BREED BIS RAG

BEST IN SHOW

-

-

BREED BIS MCO

BEST IN SHOW

15.30 – 17.30

ok. 18.00

Zamknięcie wystawy

ok. 17.30

UWAGA: W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminowych BIS BREED odbędą się SPECIAL SHOW RAG  i SPECIAL SHOW MCO

WARUNKI WETERYNARYJNE:

 • Koty uczestniczące w wystawie muszą posiadać chip (dotyczy także miotów) oraz być klinicznie zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.

 • Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport.

 • Wystawca musi posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające, że na 3 dni przed wystawą kot nie zdradzał klinicznych objawów chorób zakaźnych i pasożytniczych.

 • Obowiązkowe są szczepienia przeciwko katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą.

 • Od wystawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepienie przeciwko wściekliźnie wymagane jest wyłącznie od kotów pochodzących z innych krajów UE niż Polska i krajów trzecich.

 • Koty białe, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. Obowiązuje test Bayera. (Reg. wystawowy FIFe 3.5).

 • Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. wystawowy FIFe 3.4).

Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz weterynarii stwierdzi objawy chorobowe u kota, taki kot razem z innymi kotami należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z hali wystawowej. (Reg. wystawowy FIFe 3.8)
 

HOTELE:

SPECJALNA OFERTA HOTELOWA DLA WYSTAWCÓW

Holiday Park Hotel***

ul. Heroldów 1b

01-991 Warszawa

22 865 27 81

22 865 27 70

511 49 49 49

http://www.hphotel.pl/

Pokój jednosodowy ze śniadaniem 160 zł

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 199 zł

kotki - GRATIS !

Ceny na hasło: wystawa kotów.

 

IBIS BUDGET Warszawa Centrum (w pobliżu Stadionu Narodowego)

ul. Zagórna 1

Warszawa

h6401@accor.com

 

IBIS (w pobliżu Stadionu Narodowego)

ul. Ostrobramska 36

Warszawa
e-mail:
H3129@accor.com

 

STOISKA HANDLOWE:

 

Chętnych do wystawienia stoiska handlowego lub promocyjnego, prosimy o zgłaszanie się do Pawła Filewskiego na e-mail: klub.ekkr@gmail.com / Tel. 783 306 595

 

Pytania w sprawie wystawy:

klub.ekkr@gmail.com
Tel: 783 306 595, 535 225 103