A A A
Hala sportowa w Łomiankach Hala sportowa w Łomiankach Hala sportowa w Łomiankach
 • Mr. Fabio Brambilla (IT)
  Mr. Fabio Brambilla (IT)
 • Mr. Ad de Bruijn (NL)
  Mr. Ad de Bruijn (NL)
 • Mr. Luigi Comorio (IT)
  Mr. Luigi Comorio (IT)
 • Mrs. Anne Gro-Edstrom (NO)
  Mrs. Anne Gro-Edstrom (NO)
 • Mrs. Tellervo Kass (FI)
  Mrs. Tellervo Kass (FI)
 • Mrs. Dorota Szadurska (PL)
  Mrs. Dorota Szadurska (PL)
 • Mr. Marteinn Tausen (IS)
  Mr. Marteinn Tausen (IS)

49 - 50 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych (30.11/01.12. 2019)

 

ELITARNY KLUB KOTA RASOWEGO

 

zaprasza na

 

49 i 50 MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ

KOTÓW RASOWYCH

pod Honorowym Patronatem Pani Burmistrz Łomianek

 

DATA WYSTAWY:
 

30 listopada/01 grudnia 2019 r.

 

MIEJSCE WYSTAWY:

 

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO - SPORTOWE

ul. St. Staszica 2

ŁOMIANKI pod Warszawą

PARKING BEZPŁATNY

 

ZAPROSZENI SĘDZIOWIE:

 

Pan Fabio Brambilla

Włochy

all brred

Pan Ad de Bruijn

Holandia

kat. IA, III, IV

Pan Luigi Comorio

Włochy

all breed

Pani Anne Gro-Edstrom

Norwegia

all breed

Pani Tellervo Kass

Finlandia

kat. I, II

Pani Dorota Szadurska

Polska

II, III, IV

Pan Marteinn Tausen               

 Islandia

IB, II, III, IV

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo możliwości zmiany w składzie sędziowskim.

 

UCZNIOWIE:

Pani Małgorzata  Pruś (PL) – kat. II

Pani Ilona Senderek - Wójcik (PL) – kat. II

 

SZEF STEWARDÓW:

Małgorzata Wójciuk

gosiaw104@interia.pl

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

 

 DO 17 LISTOPADA 2019 r.  lub wcześniejszego wyczerpania miejsc.

Uwaga: po terminie 17 listopada 2019 r. nie ma możliwości:

 • wycofania kota z wystawy

 • zamiany kota w katalogu.

 

ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia kotów przyjmowane są:

 • on-line http://ekkr.miau.pl/

 • w wyjątkowych sytuacjach na e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu
  (wystawcy zgłaszający kota  przez e-mail powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło).

 • Zgłoszenie kota on-line lub przesłanie zgłoszenia e-mailem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie i publikację danych osobowych przez organizatora wystawy - Elitarny Klub Kota Rasowego zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. Nr 133, poz.883). Dane osobowe zostaną opublikowane w katalogu wystawy.

 

SEKTORY WYSTAWOWE

 

 • klatki dla zgłoszonych kotów przygotowane będą w sektorach.

 • Wystawcy sami dokonują wyboru sektora i klatki/klatek zgodnie z liczbą zgłoszonych kotów. Przypominamy, że na każdego kota przysługuje pojedyncza klatka o wymiarach 60x55x65 chyba, że została dokonana dopłata za podwójną klatkę.

 • obowiązkiem wystawcy, jest zawieszenie na klatce numeru katalogowego kota (numery katalogowe z zawieszkami znajdować się będą w kopertach z dokumentami wystawy).

 

OCENA KOTÓW

 

 • kot podczas oceny prezentowany jest przez właściciela.

 • nie będą uwzględniane sugestie właścicieli co do wyboru sędziego (w przypadku kiedy kot był już oceniany w danej klasie przez danego sędziego i uzyskał już od niego certyfikat, właściciel zwraca się do sędziego o kontrasygnatę innego, uprawionego sędziego).

 

ZMIANA KLASY:

 

W przypadku zmiany klasy w czasie wystawy, istnieje obowiązek przedstawienia w sekretariacie wystawy oryginałów dyplomów i kart ocen uprawniających do zmiany klasy.

 

OPŁATY ZA WYSTAWĘ:

 

Wpłaty za wystawę można dokonać bez prowizji za pośrednictwem PayU w trakcie rejestracji kota na wystawę:

 • kartą VISA lub MasterCard lub Maestro,

 • szybkim przelewem elektronicznym,

 • tradycyjnym przelewem na konto EKKR.

Klub nie przyjmuje opłat na wystawie. Opłaty za zgłoszone koty należy wykonać do dnia 20 listopada 2019 r.        W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota.

IDEA BANK: 37 1950 0001 2006 3464 6187 0002

 

CZŁONKOWIE FPL I INNYCH FEDERACJI

 

Klasa

1 dzień

2 dni

Kot (klasa od 1 do 12)

100 PLN

170 PLN

Kot domowy, gość wystawy, weteran

(klasa 14, 15, 17)

70 PLN

110 PLN

Miot (min. 3 kociaki - klasa 16)

150 PLN

250 PLN

Dopłata za podwójną klatkę

50 PLN

100 PLN

Ustalenie koloru (kl.13b)

50 PLN

-

UWAGA!!! Wszystkie koty ujęte w katalogu podlegają opłacie wystawowej, nawet w przypadku absencji (art. 1.15 Regulaminu wystawowego FIFe).

 

OPŁATY ZA WYSTAWĘ DLA CZŁONKÓW EKKR

 

Klasa

1 dzień

2 dni

Kot (klasa od 1 do 12)

80 PLN

150 PLN

Kot domowy, gość wystawy, weteran

(klasa 14, 15 i 17)

60 PLN

100 PLN

Miot (min. 3 kociaki - klasa 16)

150 PLN

250 PLN

Dopłata za podwójną klatkę

50 PLN

100 PLN

Ustalenie koloru (kl.13b)

-

-

UWAGA!!! ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW EKKR OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY DOKONANIU WPŁATY W TERMINIE (do 20 listopada 2019 r.) I MAJĄCYCH OPŁACONE SKŁADKI ZA  2020 ROK.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

 

 • Na wystawie obowiązuje Regulamin wystawowy FIFe oraz przepisy Federacji Felis Polonia.

 • Na terenie wystawy mogą przebywać tylko koty, które ukończyły 4 miesiące życia (Reg. wystawowy FIFe 3.3), są umieszczone w katalogu (Reg. wystawowy FIFe 1.15b) i przeszły pozytywnie kontrolę weterynaryjną.

 • Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot zostanie już oceniony).

 • Na wystawę przyjmowane są koty domowe tylko wykastrowane z odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia lub paszporcie.

 • Decyzja sędziów jest ostateczna i niepodważalna. (Reg. wystawowy FIFe 6.13).

 • Ocena kota odbywa się tylko w wyznaczonym czasie.

 • Przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych, udekorowanych klatkach pod opieką Wystawcy, aż do jej oficjalnego zakończenia. (Reg. wystawowy FIFe 1.15 c).

 • Koty zostają umieszczone w ponumerowanych klatkach. Zmiana numeru klatki lub przeniesienie kota do innej klatki spowoduje wycofanie kota z wystawy. (Reg. wystawowy FIFe 3.7).

 • Zabrania się - pod karą wykluczenia z wystawy - zamykać klatki z użyciem kłódek

(Reg. wystawowy FIFe 3.7).

 • Dla każdego kota zgłoszonego na wystawę przysługuje klatka o wymiarach ok. 60x55x65, dla miotu przysługuje podwójna klatka o wymiarach ok. 120x60x65. Klatki nie mają pełnego dna tylko siatkę.

 • Dyplomy będą wydawane w sobotę o godz.17.30 w niedzielę o 17.00. Do odebrania dyplomu niezbędny jest identyfikator z numerem kota, który otrzymają Państwo podczas rejestracji.

 

WYSTAWCOM ZAPEWNIAMY:

 • krzesła,

 • katering

 

PROGRAM WYSTAWY

 

SOBOTA

 

NIEDZIELA

7.15 - 8.45

Rejestracja i kontrola weterynaryjna

7.30 - 8.15

8.45 - 9.00

Ustalenie i korekta koloru

8.15 - 8.30

9.00

Otwarcie wystawy

8.30

9.00 - 14.00

OCENY KOTÓW

8.30-13.30

15.30 - 17.00

BEST IN SHOW

15.00 - 16.30

ok. 17.00

Zamknięcie wystawy

ok. 16.30

 

WARUNKI WETERYNARYJNE:

 • Koty uczestniczące w wystawie muszą posiadać chip (dotyczy także miotów) oraz być klinicznie zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.

 • Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport.

 • Wystawca musi posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające, że na 3 dni przed wystawą kot nie zdradzał klinicznych objawów chorób zakaźnych i pasożytniczych.

 • Obowiązkowe są szczepienia przeciwko katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą.

 • Od wystawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepienie przeciwko wściekliźnie wymagane jest wyłącznie od kotów pochodzących z innych krajów UE niż Polska i krajów trzecich.

 • Koty białe, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. Obowiązuje test Bayera. (Reg. wystawowy FIFe 3.5).

 • Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. wystawowy FIFe 3.4).

Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz weterynarii stwierdzi objawy chorobowe u kota, taki kot razem z innymi kotami należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z hali wystawowej. (Reg. wystawowy FIFe 3.8)
 

HOTELE:

.

STOISKA HANDLOWE:

Chętnych do wystawienia stoiska handlowego lub promocyjnego, prosimy o zgłaszanie się do Pawła Filewskiego na e-mail: klub.ekkr@gmail.com / Tel. 783 306 595

 

Pytania w sprawie wystawy:

klub.ekkr@gmail.com
Tel: 783 306 595, 535 225 103