A A A

Dokumenty do pobrania

 

druk - DEKLARACJA CZŁONKOWSKA nowa

Deklaracja musi być podpisana własnoręcznie

 

druk - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO FPL

Druk należy własnoręcznie podpisać i dołączyć do deklaracji członkowskiej (dokument zostaje przesłany do FPL)

 

druk - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO EKKR

Druk należy własnoręcznie podpisać i dołączyć do deklaracji członkowskiej (dokument pozostaje w Klubie EKKR)

 

druk - KARTA REJESTRACJI KOTA W KLUBIE EKKR

Do karty należy dołączyć kopię rodowodu kota

 

druk - WNIOSEK O NOSTRYFIKACJĘ RODOWODU

Wniosek wypełnia się jeśli rodowód wystawiony jest przez inną organizację niż FPL. Do wniosku trzeba dołączyć transfer otrzymany od hodowcy kota, ale ten wymóg dotyczy tylko rodowodów z logo FIFe. Rodowód z innej organizacji, który nie ma w oryginale oznaczeń kolorów kodem EMS, musi być przetłumaczony. W takim przypadku należy zawsze dołączyć kopię rodowodu z wpisanymi obok imion kotów kodami EMS.

 

druk - ZGŁOSZENIE PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Prosimy podać we wniosku sześć propozycji nazwy przydomka hodowlanego, rejestrowana jest pierwsza wolna. Na stronie FIFe (kliknij tutaj) można sprawdzić dostępność wymyślonych przydomków. Prosimy o przemyślenie nazwy gdyż zarejestrowanego przydomka hodowlanego nie można zmienić.
Regulamin Rejestracji przydomków FIFe (kliknij tutaj)

 

druk - ZATWIERDZENIE TYTUŁU KOTA

Do dokumentu prosimy dołączyć spięte i ułożone chronologicznie kopie dyplomów oraz kart ocen z wystaw. Na jednym druku można zatwierdzić tylko jeden tytuł.

 

druk - DOKUMENT MIOTU

Jeśli ojciec kociąt nie ma rodowodu wydanego przez FPL, należy do karty dołączyć kopię jego rodowodu oraz kopię dyplomu zatwierdzonego tytułu. Kartę miotu należy dostarczyć do EKKR najpóźniej do 8 tygodnia od dnia urodzenia się kociąt. Prosimy pamiętać o wpisywaniu pełnych kodów EMS (rasa i kolor).

 

Procedura obiegu dokumentów hodowlanych (kliknij)
Przed planowanym kryciem należy wystąpić do Klubu o Skierowanie do Krycia (nie dotyczy to sytuacji, gdy zamierzamy kryć kotkę własnym kocurem), którą zostawiamy właścicielowi kocura celem potwierdzenia przez niego faktu krycia na Karcie Krycia. Gdy urodzą się kocięta należy wypełnić pozostałą część Dokumentu Miotu. Wypełniony i podpisany Dokument Miotu należy dostarczyć do klubu celem otrzymania rodowodów na kocięta.

 

druk - WNIOSEK O WYSTAWIENIE TRANSFERU

Wniosek o transfer wypełnia się w przypadku sprzedaży kota za granicę do Klubów pod auspicjami FIFe.
 

druk - ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ ZAGRANICZNĄ/FIFE SHOW ENTRY

 

Wystawcy Z Polski na wystawy FPL zgłaszają koty wyłacznie elektronicznie. Wystawcy zagraniczny mogą zgłaszać koty elektronicznie i e-mailem.

 

druk - KOREKTA DANYCH KOTA W KSIĘDZE RODOWODOWEJ FPL

Wniosek wypełniamy w przypadku zmian danych kota, które mają zostać dokonane w księgach rodowodowych FPL (na przykład zmiana koloru, płci, dodanie numeru chipa). Przy zmianie koloru prosimy dołączyć kopię raportu sędziowskiego otrzymanego na wystawie. Bez tego raportu jest możliwa tylko zmiana koloru dla kota z własnym przydomkiem hodowlanym.
 

druk - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU "SUPER KOT"

Ogólnopolski ranking kotów w danym roku kalendarzowym przeprowadzany zgodnie z Regulaminem Super Kot (kliknij tutaj)

 

druk - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU "TOP STEWARD"

Konkurs dla najbardziej aktywnych stewardów pracujących na międzynarodowych wystawach kotów w danym roku kalendarzowym przeprowadzany zgodnie z Regulaminem Top Steward (kliknij tutaj)

 

druk - PODANIE O ZMIANĘ CZŁONKOSTWA W KLUBIE

Zgodnie z uchwałą zarządu FPL z dnia 5 marca 2011 każdy członek zwyczajny może należeć wyłącznie do jednego stowarzyszenia/klubu działającego pod patronatem federacji FELIS POLONIA. Aby zmienić klub należy złożyć podanie o zmianę członkostwa w klubie.