A A A

Jak zostać członkiem

 

Aby zostać członkiem Elitarnego Klubu Kota Rasowego, należy wypełnić:

  • Deklarację członkowską,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla FPL
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla EKKR

Wyżej  wymienione dokumenty wymagane są w oryginale. Można je dostarczyć  dwoma drogami:

1. Można złożyć w siedzibie Klubu w Warszawie przy ul. Nowolipie 18b.
Klub otwarty jest w każdy wtorek w godz. 18.00 - 20.00. Jak do nas trafić?

2. Wysłać pocztą na adres korespondencyjny Klubu:
Elitarny Klub Kota Rasowego
ul. Żabińskiego 4 m 12
02-973 Warszawa

Druki wymienionych dokumentów dopobrania poniżej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (własnoręcznie podpisana)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA FPL (Druk należy własnoręcznie podpisać w dwóch egzemplarzach i dołączyć do deklaracji członkowskiej. Druk zostaje przesłany do Federacji Felis Polonia)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA EKKR (Druk należy własnoręcznie podpisać w jednym egzemplarzu i dołączyć do deklaracji członkowskiej. Druk pozostaje w Klubie EKKR)

Jeśli zmieniasz klub w obrębie Felis Polonia należy przedstawić zaświadczenie o rozliczeniu się ze składek i opłat za dokumenty oraz wypełnić

ZAŚWIADCZENIE O ZMIANIE KLUBU

 

W celu zarejestrowania kota należy wypełnic poniższe dokumenty oraz dołączyć oryginał i kopie rodowodu kota.


KARTA REJESTRACYJNA KOTA

Uwagi: W przypadku rejestracji kocurów powyżej 10 m-ca życia (które mają być reproduktorami) wymagane jest zaświadczenie lekarza weterynarii stwierdzające, że oba jądra są normalne i zstąpiły do worka mosznowego (Reg. hod. FIFe - 2.2)
W przypadku kotów domowych przy rejestracji wymagana jest jedynie karta rejestracyjna kota.

 

Jeśli rodowód kota wystawiony jest przez inna organizację niż Polska Federacja Felinologiczna FPL należy wypełnić:

 

WNIOSEK O NOSTRYFIKACJĘ

 

Uwagi: Rodowód z innej organizacji niż FIFe, nie posiadający w oryginale oznaczeń kolorów kodem EMS, musi być przetłumaczony. Należy zawsze w takich przypadkach dołączyć kopię rodowodu z wpisanymi odręcznie kodami EMS obok imion kotów.

Jeśli kot został sprowadzony z zagranicy z klubu pod auspicjami FIFe do nostryfikacji należy dołączyć transfer, który powinni otrzymać Państwo od hodowcy kota.

 

 

Chcąc prowadzić hodowle należy wystąpic o:

 

PRZYDOMEK HODOWLANY

 

Uwagi: Na wniosku proszę podać sześć propozycji nazwy przydomka, pierwsza wolna propozycja zostanie zarejestrowana. Propozycje nazwy przydomka na wniosku wpisuje się bez *PL 
Pod tym adresem http://www.fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp można sprawdzić czy nazwa przydomka jest już zarejestrowana w FIFe. Zarejestrowanego przydomka nie ma możliwości zmiany.

 

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami FIFe w klubie EKKR nie jest wymagana licencja hodowlana.

 

************************************************************

O decyzji zarządu o przyjęciu w poczet członków EKKR, kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pocztą przez Sekretarza Klubu, w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji.

 

Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje po opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.

 

Zgodnie ze statutem EKKR, członkiem Klubu może zostać osoba, która:

  • zdeklarowała chęć członkostwa w Klubie
  • w pełni akceptuje Statut oraz inne Regulaminy EKKR
  • wniesie wpisowe oraz opłaci składkę obowiązującą w Klubie
  • zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu EKKR