A A A

Nostryfikacja rodowodów kotów

Wszystkie koty zarejestrowane w klubach FPL muszą być wpisane do Ksiąg Rodowodowych FPL.

Nostryfikacji, czyli przepisaniu rodowodu do Księgi Rodowodowej FPL, podlegają wszystkie rodowody kotów wystawione przez kluby i organizacje nienależące, do FPL. Nadawany jest nowy numer rodowodu zgodny z wpisem w Księdze Rodowodowej FPL. Właściciel kota otrzymuje nalepkę na już posiadany rodowód kota lub za dodatkową opłatą zamawia nowy rodowód kota.

1. Przy imporcie kota z klubów FIFe oprócz rodowodu wymagany jest dodatkowy dokument wystawiany przez organizacje, z której pochodzi kot, czyli TRANSFER.
2. Przy imporcie kota z klubów nienależących do FIFe Transfer jest wymagany tylko z klubów, które taki dokument wystawiają. Rodowód przedstawiony do nostryfikacji musi być sporządzony w języku obowiązującym w FIFe lub przetłumaczony na język polski. Kolory wszystkich kotów muszą być zapasane w kodzie EMS lub przetłumaczone na kod EMS. Rodowód taki musi obejmować minimum trzy pokolenia.