A A A

Nowy podział ras kotów na kategorie wystawowe - propozycje

Informuję wszystkich zainteresowanych, że w FIFe toczy się dyskusja na temat nowego podziału ras kotów na kategorie wystawowe. W załączeniu propozycje grupy roboczej. Temat do dyskusji.

Informacja 20.02.2012r. - Ireneusz Pruchniak, Sekretarz Generalny FPL