A A A

Ochrona danych osobowych - zgłoszenie

Zarząd FPL - "Felis Polonia" informuje, że zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (tekst pierwotny Dz.U.1997.nr.133, poz.883) (tekst jednolity: Dz.U. 2002.nr.101, poz.926) konsultowane z Generalnym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zaistniała konieczność przeprowadzenia szeregu działań dotyczących ochrony danych osobowych indywidualnych członków federacji.W załączeniu przesyłamy obowiązkowy do wypełnienia formularz dla członków indywidualnych FPL, których dane osobowe będą przetwarzane przez FPL "Felis Polonia".


Zarząd informuje, że nie może wykonywać dokumentacji hodowlanej dla członków FPL do czasu dostarczenia przez stowarzyszenia podpisanych formularzy przez członków indywidualnych.

Informacja 12.05.2011 - Ireneusz Pruchniak, Sekretarz Generalny FPL

 

W związku z powyższym prosimy członków EKKR o wypełnienie w 2 egzemplarzach formularza (z własnoręcznym i czytelnym podpisem) i jak najszybsze dostarczenie go do Klubu EKKR. Maile i skany nie będą akceptowane.

Zarząd EKKR