A A A

Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów EKKR hodowca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dokumenty w momencie składnia stosownego wniosku.
Brak opłaty w chwili składania wniosku do realizacji skutkuje wstrzymaniem wysyłki do Biura Rodowodowego FPL do momentu otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty.
W przypadku składnia wniosku drogą pocztową lub elektroniczną przesyłka powinna zawierać potwierdzenie dokonania opłaty.
W przypadku osobistego składania wniosku opłata następuje na bieżąco.


Wpłaty można dokonywać w siedzibie Klubu kartą płatniczą  lub na rachunek bankowy EKKR.
UWAGA!!!

 NOWY NR KONTA BANKOWEGO od 01.12.2015r.

IDEA BANK
nr rachunku: 37 1950 0001 2006 3464 6187 0002

Dokonując przelewu na konto prosimy o szczegółowy opis przelewu czego dotyczy, wpisując w miejscu tytułu wpłaty ciąg znaków podanych w tabelce.

 

  kwota tytułem
Wpisowe (jednorazowe) 20 PLN wpisowe
Składka członkowska (każdy członek):
- roczna (12 miesięcy)
- 6 miesięczna
- 3 miesięczna
- rodzinna (dla kolejnej osoby pod tym samym adresem)

96 PLN
48 PLN
24 PLN
- 50%

składka roczna
składka półroczna
składka kwartalna
składka rodzinna
Rejestracja kota 10 PLN rejestracja (imię kota)

Rodowód:
- 5-cio pokoleniowy
- poprawka rodowodu z winy hodowcy
- duplikat rodowodu
- rodowód z nieregulaminowego miotu


35 PLN
30 PLN
30 PLN
150 PLN

rodowody miot ... hodowla ...
poprawka rodowodu
duplikat rodowodu
rodowody nieregulaminowe
Dyplom 20 PLN dyplom
Transfer 60 PLN transfer
Nostryfikacja (wklejka do rodowodu) 40 PLN nostryfikacja wklejka
Nostryfikacja (nowy rodowód z logo FPL i FIFe) 60 PLN nostryfikacja nowy
Przydomek hodowlany 200 PLN przydomek
Zmiana danych kota lub członka w bazie FPL 5 PLN zmiana danych
Wizytówka na stronie EKKR na życzenie hodowcy bezpłatnie  
Rozeta CH/PR 21 PLN rozeta CH/PR
Rozeta IC/IP 25 PLN rozeta IC/IP
Rozeta GIC/GIP 28 PLN rozeta GIC/GIP
Rozeta SC/SP, JW, DSM, DM, DVM bezpłatnie  

PRZESYŁKII:

Opłata za wysyłkę listem poleconym dokumentów

Opłata za wysyłkę rodowodów wraz z książeczkami zdrowia

Opłata za wysyłkę CHIP

 

6 PLN

8 PLN

10 PLN