A A A

ORGANIZACJA OCENY KOTÓW NA WYSTAWACH EKKR

ORGANIZACJA OCENY KOTÓW

podczas

XXXV i XXXVI Międzynarodowej Wystawy Kotów EKKR

Warszawa

02/03 grudnia 2017

 

Strefy ringu:

Wydzielone zostają 3 strefy ringu. Są to:

I.        strefa dla osób zwiedzających,

II.      strefa dla wystawców, oczekujących na ocenę sędziowską,

III.    strefa oceny kotów przez sędziego.

 

Organizacja pracy w ringu

Każdy sędzia będzie miał przydzielonych 2 stewardów i do dyspozycji 6 klatek (wymiary: 120x60x65)

 Zwiedzający nie mają wstępu do strefy wystawcy.

Stewardzi wywołują maksymalnie  6 kotów do oceny do danego sędziego przez system komputerowy. 

Każdy wystawca przyjęty na wystawę , otrzymuje identyfikator  z numerem  katalogowym kota.

 W momencie pojawienia się na tablicy informacyjnej numeru kota wywołanego do oceny, wystawca przechodzi do strefy wystawcy i podaje kota wraz z identyfikatorem (numerem kota) stewardowi. Steward umieszcza kota w klatce, zawieszając na klatce identyfikator .  W celu zapewnienia komfortu, bezpieczeństwa oraz higieny, koty umieszczane  będą  w co drugiej połowie  klatki (naprzemiennie).

 

Ocena kota.

Na wskazanie sędziego,  kot prezentowany jest przez stewarda przy stoliku sędziowskim.

Opis  i  ocena kota przez sędziego, będzie kierowana do wystawców będących w strefie II (wystawców).

Sędzia ocenia kota komunikując ocenę do strefy wystawcy.

Wystawcy nie wchodzą podczas oceny kota do strefy sędziowskiej.

Kot, który uczestniczy w dalszej konkurencji  wraca do klatki, lub jeśli porównanie będzie  odbyć  się w późniejszym czasie, zostaje  oddany właścicielowi i wezwany ponownie.

Sędzia  porównania kotów może dokonać w klatkach, wskazując ostatecznego zwycięzcę.

 

Panel BIS

Podczas panelu BIS stewardzi prezentują tylko  koty nominowane przez  sędziego, z którym współpracowali.

Podczas panelu BIS organizujemy ring przygotowawczy, ring ocen oraz strefę odbioru kotów.

Koty przynoszone są do ringu przygotowawczego i umieszczane w klatkach przez stewardów. Po konkurencji są zwracane przez stewardów w strefie odbioru kota.

 

Stewardzi

Wszyscy stewardzi zostaną przeszkoleni przed wystawą w zakresie organizacji przebiegu oceniania kotów oraz ich prawidłowej prezentacji.

Stewardzi mogą zgłosić swojego kota na wystawę, jednak nie będą mogli prezentować swoich kotów podczas oceny.

 

Ustalenie  koloru:

Przy ustaleniu  koloru, także obowiązują powyższe zasady.

 Po wywołaniu  kota do ustalenia koloru,  wystawca przechodzi do strefy wystawcy i podaje kota wraz z identyfikatorem (numerem kota) stewardowi.

Po ustaleniu koloru, steward oddaje właścicielowi  kota i przekazuje protokół ustalenia koloru.

 

Serdecznie zapraszamy

 Zarząd EKKR