A A A

Przynależność do Klubu zrzeszonego w FPL

W wyniku dyskusji prowadzonej na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Federacji Felinologicznej FELIS POLONIA w Łodzi w dniu 5.03.2011 zarząd federacji FPL podjął uchwałę:

Każdy członek zwyczajny (osoba) należący do Stowarzyszenia/Klubu zrzeszonego w Polskiej Federacji Felinologicznej FELIS POLONIA (członka FPL) może należeć wyłącznie do jednego Stowarzyszenia/Klubu (członka) federacji FELIS POLONIA.

Wynika to z tego, że członek indywidualny może należeć tylko do jednego członka FIFe
Prosimy o poinformowanie swoich członków o konieczności określenia swego członkostwa i jak najszybsze wprowadzenie uchwały w życie, ostateczny termin to 15 grudnia 2011 roku.


Informacja 17.03.2011 - Ireneusz Pruchniak, Sekretarz Generalny FPL