A A A

Rodowody dla kotów z miotów nieregulaminowych

Przypominamy iż zgodnie z Regulaminem Hdowlanym FIFe kotka w przeciągu 2 lat nie powinna rodzić częściej niż 3 razy. W związku z coraz powszechniejszą praktyką częstszego krycia kotek na wniosek Vice Prezesa d/s Hodowlanych Walne Zebranie FPL podjęło decyzję, że w przypadku rodowodów kociąt urodzonych z 4 miotu kotki w przeciągu 2 lat ustalona zostaje specjalna cena za rodowód. Z dniem 1.05.2008 jeden rodowód dla kota z takiego nieregulaminowego miotu kosztuje 133 zł. Opłata ta nie będzie pobierana jeżeli na minimum 14 dni przed kryciem dostarczone zostanie do Biura Rodowodowego FPL (za pośrednictwem klubu EKKR) zaświadczenie lekarza weterynarii stwierdzające konieczność krycia kotki ze względów zdrowotnych.