A A A

Uchwała Zarządu FPL w sprawie zmian klasy wystawowej

Z dniem 1 października 2015 r.  Zarząd FPL wprowadza obowiązek
przedstawienia w sekretariacie wystawy oryginałów dyplomów i kart ocen
uprawniających do zmiany klasy wystawowej.