A A A

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW EKKR

Zarząd EKKR zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków EKIKR, które odbędzie się 8 maja 2018 r.godz.18.00 wsiedzibienklub,Warszawa ul. Nowolipie18B.

Porządek obrad został wysłany pocztą elektroniczną.