A A A

Zasady kontaktów z władzami FPL i FIFe

Przypominamy wszystkim członkom naszego klubu, że zgodnie z przepisami FPL wszelkie kontakty z władzami FPL mogą odbywać się jedynie za pośrednictwem klubu. Wszelkie pisma kierowane bezpośrednio do biura FPL nie będą rozpatrywane.

Przepis ten dotyczy również wszelkiej ewentualnej korespondencji kierowanej do władz FIFe. Wszystkie pisma mogą być kierowane jedynie za pośrednictwem klubu i FPL.