A A A

Zgłoszenia na wystawę zagraniczną

Przypominam wszystkim zainteresowanym, którzy wybierają się na zagraniczne wystawy kotów:

Regulamin Wystawowy FIFe 01.01.2011
1.13 Wystawy zagraniczne.
Wystawcy, którzy chcą pokazać koty na wystawach zagranicznych, muszą wysłać swoje zgłoszenia najpierw do Sekretariatu swojego macierzystego klubu w celu potwierdzenia daty urodzin i kwalifikacji danego kota. Upoważniona do takiej kontroli osoba potwierdza poprzez przybicie klubowej pieczęci dane zgłoszenie lub potwierdza je drogą elektroniczną przed wysłaniem do organizatora wystawy. Zgłoszenia wysłane z pominięciem potwierdzenia przez macierzysty klub będą odrzucone.

Wynika z tego, że członek indywidualny wysyła najpierw swoje zgłoszenie kota na wystawę zagraniczną do macierzystego stowarzyszenia. Uprawniona osoba w stowarzyszeniu potwierdza zgłoszenie i wysyła je bezpośrednio do organizatora za granicą.
Postępowanie te może odbyć się za pomocą mailingu.

Informacja 30.05.2011 - Ireneusz Pruchniak, Sekretarz Generalny FPL