A A A

Zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu FIFe w 2011r.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przyjętych zmian na Walnym Zebraniu FIFe 26-27.05.2011 r. w Bukareszcie

Informacja 17.01.2012 - Ireneusz Pruchniak, Sekretarz Generalny FPL