opłaty

o klubie » opłaty

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów EKKR hodowca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dokumenty w momencie składnia stosownego wniosku. Brak opłaty w chwili składania wniosku do realizacji skutkuje wstrzymaniem wysyłki do Biura Rodowodowego FPL do momentu otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty. W przypadku składnia wniosku drogą pocztową lub elektroniczną przesyłka powinna zawierać potwierdzenie dokonania opłaty. W przypadku osobistego składania wniosku opłata następuje na bieżąco. Wpłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy EKKR.

NOWY NR KONTA BANKOWEGO od 01.12.2015r.

BANK PKO S.A.
nr rachunku: 37 1950 0001 2006 3464 6187 0002

Dokonując przelewu na konto prosimy o szczegółowy opis przelewu czego dotyczy, wpisując w miejscu tytułu wpłaty ciąg znaków podanych w tabelce.

nazwa kwota tytułem
Wpisowe (jednorazowe) 20 PLN wpisowe

SKŁADKI W ROKU 2022 r.

-  składka roczna (płatność do 31.03.2023)
- przyjęci w I kwartale
- przyjęci w II kwartale
- przyjęci w III kwartale
- przyjęci w IV kwartale
- rodzinna (dla kolejnej osoby pod tym samym adresem)

100 PLN

100 PLN

75 PLN
50 PLN
25 PLN
50%

 
Rejestracja kota 10 PLN rejestracja kota w klubie

Rodowód:
- 5-cio pokoleniowy
- poprawka rodowodu z winy hodowcy
- duplikat rodowodu
- rodowód z nieregulaminowego miotu


35 PLN
30 PLN
30 PLN
150 PLN

rodowody miot ... hodowla ...
poprawka rodowodu
duplikat rodowodu
rodowody nieregulaminowe
Dyplom 20 PLN dyplom
Transfer 60 PLN transfer
Nostryfikacja (wklejka do rodowodu) 40 PLN nostryfikacja wklejka
Nostryfikacja (nowy rodowód z logo FPL i FIFe) 60 PLN nostryfikacja nowy
Przydomek hodowlany 200 PLN przydomek
Zmiana danych kota lub członka w bazie FPL 5 PLN zmiana danych
Wizytówka na stronie EKKR na życzenie hodowcy bezpłatnie  
Rozeta CH/PR 21 PLN rozeta CH/PR
Rozeta IC/IP 25 PLN rozeta IC/IP
Rozeta GIC/GIP 28 PLN rozeta GIC/GIP
Rozeta SC/SP, JW, DSM, DM, DVM bezpłatnie  

PRZESYŁKII:
Do odwołania wszystkie wysyłki dokumentów, książeczek i CHIP odbywa się za pośrednictwem kuriera

18 PLN  

 

Facebook