władze EKKR

o klubie » władze EKKR

  • Prezes - Maciej Sieczkowski
    Prezes - Maciej Sieczkowski

Zarząd EKKR:

e-mail: klub.ekkr@gmail.com

Prezes - Maciej Sieczkowski
V-ce prezes ds. finansowych - Paweł Filewski
Sekretarz Generalny - Marek Chadaj
Członek - Beata Michalak
Członek - Beata Zdaniak

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca - Krzysztof Czyżkowski
Z-ca Przewodniczącego  - Edyta Zięba
Sekretarz - Agnieszka Górska

Sąd koleżeński:

Przewodnicząca - Anna Czyżkowska
Z-ca Przewodniczącego - Zbigniew Garncarek
Sekretarz - Jakub Wójcik

Facebook