53 i 54 Międzynarodowa Wystawa kotów Rasowych w Siedlach, 03/04 grudnia 2022 r.

WYSTAWY » 53 i 54 Międzynarodowa Wystawa kotów Rasowych w Siedlach, 03/04 grudnia 2022 r.

ELITARNY KLUB KOTA RASOWEGO

zaprasza na

53 i 54 MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH

pod Honorowym Patronatem Prezydenta  Miasta Siedlec

 DATA WYSTAWY:
03 i 04 grudnia 2022 r.

MIEJSCE WYSTAWY:
Hala sportowa

SIEDLCE

 ul. Ks. J. Popiełuszki 8  (WJAZD OD UL. CMENTARNEJ)

PARKING BEZPŁATNY PRZED HALĄ

ZAPROSZENI SĘDZIOWIE:

Pan Vladimir Isakov

Białoruś

kat. I, II, III, IV

Pani Marina Vinkel

Estonia

kat. I, II, III, IV

Pan Magdalena Kudra

Polska

kat. I, II, III, IVC

Pani Carla Crissie Rotini

Włochy

Kat. I, II

Pan Robert Nowak

Polska

kat.  III, IV

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany w składzie sędziowskim.

SZEF STEWARDÓW: Darek Dąbrowski -kom. 604 452 978, e-mail dariusz@quattro.biz.pl

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Do 27 listopada 2022 r. (godz. 24.00)

Uwaga: po terminie 27 listopada 2022 r. nie ma możliwości:

 • wycofania kota z wystawy,
 • zamiany kota w katalogu.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia kotów przyjmowane są:

 • on-line http://ekkr.miau.pl/
 • w wyjątkowych sytuacjach na e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu
  (wystawcy zgłaszający kota przez e-mail powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło).
 • Zgłoszenie kota on-line lub przesłanie zgłoszenia e-mailem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie i publikację danych osobowych  przez organizatora wystawy - Elitarny Klub Kota Rasowego zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. Nr 133, poz.883). Dane osobowe zostaną opublikowane w katalogu wystawy.

SEKTORY WYSTAWOWE

 • Klatki dla zgłoszonych kotów przygotowane będą w sektorach.
 • Wystawcy sami dokonują wyboru sektora i klatki/klatek zgodnie z liczbą zgłoszonych kotów. Przypominamy, że na każdego kota przysługuje pojedyncza klatka o wymiarach 60x55x65 chyba, że została dokonana dopłata za podwójną klatkę.
 • Obowiązkiem wystawcy, jest zawieszenie na klatce numeru katalogowego kota/kotów (numery katalogowe z zawieszkami znajdować się będą w kopertach z dokumentami wystawy).

UWAGA: ZAPEWNIAMY KRZESŁA

OCENA KOTÓW

 • Kot podczas oceny prezentowany jest przez właściciela.
 • Nie będą uwzględniane sugestie właścicieli co do wyboru sędziego (w przypadku kiedy kot był już oceniany w danej klasie przez danego sędziego i uzyskał już od niego certyfikat, właściciel zwraca się do sędziego o kontrasygnatę innego, uprawionego sędziego).
 • Koty do oceny na ring oraz do BIS przynoszone są wyłącznie w transporterach.

ZMIANA KLASY:

Przypominamy, że „W przypadku zmiany klasy w czasie wystawy, istnieje obowiązek przedstawienia w sekretariacie wystawy oryginałów dyplomów i kart ocen uprawniających do zmiany klasy”.

OPŁATY ZA WYSTAWĘ:

Opłatę za wystawę można dokonać bez dodatkowych opłat kartą: VISA, MasterCard, Maestro oraz szybkim przelewem elektronicznym za pośrednictwem PAYU podczas dokonywania rejestracji kota na wystawę  lub tradycyjnym przelewem na konto EKKR do  dnia 28 listopada 2022 r.
NR. KONTA:  BANK PKO SA nr rachunku: 37 1950 0001 2006 3464 6187 0002
W tytule należy wpisać imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota               
Opłata dodatkowa za wpłatę na wystawie: 100 zł.

 UWAGA: Wszystkie koty ujęte w katalogu podlegają opłacie wystawowej, nawet w przypadku absencji (art. 1.15 Regulaminu wystawowego FIFe).

CZŁONKOWIE FPL I INNYCH  FEDERACJI

Klasa

1 dzień          

2 dni

Kot (klasa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,)

190 PLN

200 PLN

Kot domowy, gość wystawy, weteran  (klasa 14,15 i 17)

80 PLN

 110 PLN

Miot (min. 3 kociaki - klasa 16)

250 PLN

300 PLN

Dopłata za podwójną klatkę

50 PLN

100 PLN

Ustalenie koloru (kl.13b)

50 PLN

-

CZŁONKOWIE EKKR MAJĄ ZNIŻKĘ W WYSOKOŚCI 50 ZŁ NA KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO KOTA.

CZŁONKOWIE EKKR PŁATNOŚCI ZA WYSTAWĘ DOKUNUJĄ NA KONTO KLUBU PONIEWAŻ PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM PAYU NIE OBEJMUJĄ ZNIŻEK.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

 • Na wystawie obowiązuje Regulamin wystawowy FIFe oraz przepisy Federacji Felis Polonia.
 • Na terenie wystawy mogą przebywać tylko koty, które ukończyły 4 miesiące życia (Reg. wystawowy FIFe 3.3), są umieszczone w katalogu (Reg. wystawowy FIFe 1.15b) i przeszły pozytywnie kontrolę weterynaryjną.
 • Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot zostanie już oceniony).
 • Na wystawę przyjmowane są koty domowe tylko wykastrowane z odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia lub paszporcie.
 •  Decyzja sędziów jest ostateczna i niepodważalna. (Reg. wystawowy FIFe 6.13).
 • Ocena kota odbywa się tylko w wyznaczonym czasie.
 • Przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych, udekorowanych klatkach pod opieką Wystawcy, aż do jej oficjalnego zakończenia. (Reg. wystawowy FIFe 1.15 c).
 • Zabrania się - pod karą wykluczenia z wystawy - zamykać klatki z użyciem kłódek  (Reg. wystawowy FIFe 3.7).
 • Dla każdego kota zgłoszonego na wystawę przysługuje klatka o wymiarach ok. 60x55x65, dla miotu przysługuje podwójna klatka o wymiarach ok. 120x60x65. Klatki nie mają pełnego dna tylko siatkę.
 • Zabrania się umieszczania kotów na klatkach i umożliwieniezwiedzającym kontaktu dotykowego z kotem.
 • Zaleca się założenie na klatkę folii ochronnej.
 • Dyplomy będą wydawane w sobotę o godz.18.00 w niedzielę o 17.00. Do odebrania dyplomu niezbędny jest identyfikator z numerem kota, który otrzymają Państwo podczas rejestracji.

PROGRAM WYSTAW:

SOBOTA

 

NIEDZIELA

7.30 - 9.45

Rejestracja i kontrola weterynaryjna

8.00 - 9.00

9.45 - 10.00

Ustalenie i korekta koloru

9.00 - 9.15

10.00

Otwarcie wystawy

9.15

10.00 – 14.00

Oceny kotów

9.30-13.30

15.00  - 15.30

Special show  RAG

-

-

Special show BSH

14.30 -15.00

16.00 - 18.00

BEST IN SHOW

15.30 – 17.30

ok. 18.30

Zamknięcie wystawy

ok. 17.30

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie wystawy.

WARUNKI WETERYNARYJNE:

 • Koty uczestniczące w wystawie muszą posiadać CHIP (dotyczy także miotów), być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
 • Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport.
 • Wystawca musi posiadać świadectwo  lekarskie wystawione minimum na 3 dni przed wystawą stwierdzające, że kot jest klinicznie zdrowy.
 • Obowiązkowe są szczepienia przeciwko katarowi kociemu i panleukopenii dokonanenie nie wcześniej niż 24 miesiące i nie później niż 21 dni przed wystawą.
 • Wymagane jest obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie od wszystkich  kotów  od 4 miesiąca , dokonane  nie wcześniej niż 1 rok i nie później jak  21 dni przed wystawą.
 • Koty białe, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. Obowiązuje testBEAR. (Reg. wystawowy FIFe 3.5).
 • Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. wystawowy FIFe 3.4).

Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz weterynarii stwierdzi objawy chorobowe u kota, taki kot razem z innymi kotami należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z hali wystawowej. (Reg. wystawowy FIFe 3.8)
 

HOTELE:

https://siedlczanka.pl

https://hotelarche.pl

https://www.hotel-kamienica.pl

STOISKA HANDLOWE:

Chętnych do wystawienia stoiska handlowego lub promocyjnego, prosimy o zgłaszanie się do Pawła Filewskiego na e-mail: klub.ekkr@gmail.com / Tel. 783 306 595

Pytania w sprawie wystawy: klub.ekkr@gmail.com
Tel. , 783 306 595, 535 225 103

 

Facebook