o klubie

Elitarny Klub Kota Rasowego powstał 6 czerwca 2006 r., z inicjatywy hodowców i miłośników kotów rasowych. Od 17 marca 2007 roku jest pełnoprawnym członkiem ogólnopolskiej federacji felinologicznej Felis Polonia, która jest z kolei członkiem międzynarodowej organizacji felinologicznej FIFe (Federation Internationale Feline).

Członkami założycielami byli: Barbara Fig, Łukasz Fig, Martyna Paturalska , Rafał Wrotecki, Agata Reppel, Michał Cichecki, Anna Grabowska, Marek Chadaj, Leszka Kielin-Szpineter, Michalina Szpineter, Jerzy Szpineter, Zofia Mitręga, Barbara Szcześniewska, Maciej Szcześniewski i Barbara Żelazko.

Pierwszy Zarząd Klubu EKKR: Barbara Fig, Martyna Paturalska, Agata Reppel, Michał Cichecki, Barbara Szcześniewska

Ideą powstania Klubu było stworzenie organizacji integrującej miłośników i hodowców kotów, w której panuje życzliwa atmosfera oraz przejrzystość w działaniu.

Klub nasz od chwili powstania wciąż się prężnie rozwija. Zrzeszamy członków z całej Polski, którzy reprezentują bardzo różne zawody a łączy ich fascynacja kotami, ich piękno i majestat.

Celami naszego stowarzyszenia jest między innymi:

  • upowszechnianie wiedzy na temat kotów rasowych i domowych,
  • dążenie do udoskonalania polskich linii hodowlanych,
  • organizowanie wystaw i pokazów kotów,
  • poradnictwo w zakresie hodowli kotów,
  • współpraca z innymi klubami felinologicznymi w Polsce i za granicą,
  • kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt, w tym odpowiedzialności za nie.
Facebook